Jegerprøven

Teoriprøvene er basert på tidligere eksamensoppgaver. Prøvene består av 45 spørsmål hvor det kun er 1 riktig svar. For å bestå jegerprøven, må du besvare minimum 80% riktig av spørsmålene (38 riktige svar). Når prøven er fullført vil du få oversikt over hvilke spørsmål som er besvart feil. 

Priser tilgang til jegerprøven
2 dagers tilgang (7 prøver) Kr. 40,- 
14 dagers tilgang (7 prøver) kr. 60,-
30 dagers tilgang (15 prøver og beståttgaranti) kr. 99,-*

* Dersom du kjøper tilgang i 30 dager tilbyr vi pengene tilbake dersom du ikke består Jegerprøveeksamen. Du kan da fylle inn dette skjemaet og få refundert dine penger. NB! Navn på betaler og personen som har tatt eksamen må være den samme.

Betaling jeger 40 kr.

betaling40

15 jegerprøver

3 temaprøver for fugl

Bilder på alle oppgaver

Fasit på alle oppgaver

Tilpasset PC og mobil

Betaling jeger 60 kr.

betaling60

15 jegerprøver

3 temaprøver for fugl

Bilder på alle oppgaver

Fasit på alle oppgaver

Tilpasset PC og mobil

Betaling jeger 99 kr.

betaling99

15 jegerprøver

3 temaprøver for fugl

Bilder på alle oppgaver

Fasit på alle oppgaver

Tilpasset PC og mobil