Oppkjøring

Her finner du informasjon om oppkjøring i alle førerkortklasser.

Du kan selv bestille time til oppkjøring på Din side. Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du gi skolen fullmakt til det fra den samme siden.

Før oppkjøring

Før du kan gjennomføre oppkjøring

  • må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert i våre system
  • må vandelen din være godkjent
  • må eventuell helseattest være levert
  • må teoriprøven være bestått

Hvor langt du har kommet i opplæringen og om vandelen din er godkjent kan du sjekke under dine søknader på Din side.

Under oppkjøring

Når du møter til oppkjøring betaler du og viser gyldig legitimasjon. Du må selv stille med kjøretøy til prøven, og det må være godkjent av Statens vegvesen. De fleste leier kjøretøy fra trafikkskolen.

Selve prøven varer 65-75 minutter, avhengig av hvilken klasse du kjører opp i, og er delt i tre deler

  • klargjøring av kjøretøyet
  • sikkerhetskontroll (stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, eksempelvis kontroll av bremser eller spyleveske)
  • selve kjøringen, som er den mest omfattende delen

Kjøringen foregår etter en rute som er bestemt på forhånd, og sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre.

Etter oppkjøring

Består du oppkjøringen tar du bilde og betaler for førerkortet på trafikkstasjonen, og får et midlertidig førerbevis. Førerkortet blir sendt i posten til deg, eller du kan velge å hente det selv ved trafikkstasjonen. Du må betale og hente ut førerkortet innen 5 år fra oppkjøringen ble bestått.

Hvis du stryker på oppkjøringen må du vente i minst fire uker før du kan prøve på nytt. Vurderingsskjemaet som sensor fyller ut, får du med deg. Det gir deg informasjon som du kan bruke i forberedelsene til ny prøve. Du må betale for ny prøve.