Øvelseskjøring med moped (AM)

Når kan du øvelseskjøre?

Du må være 15 år for å øvelseskjøre med moped (AM146 og AM147).

Den som er med deg

  • må selv kjøre motorsykkel. Det er ikke lov å kjøre etter i bil eller på moped.

Kommunikasjon mellom deg og den som øvelseskjører med deg

På veg eller andre områder som ikke er avsperret, skal den som er med deg kunne instruere deg via tovegs kommunikasjonsutstyr.

Vest med L

Både du og den som er med deg må ha refleksvest som viser bokstaven L på ryggen.

Les mer om øvesleskjøring