Hvor mange spørsmål består en prøve av?

Prøvene du finner på denne siden skal være så lik som biltilsynet sine prøver som mulig.

En prøve for bil består av totalt 45 spørsmål (Bil og MC). Moped består av totalt 30 spørsmål.