Trafikal del - MC

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk.

Du skal blant annet lære om

  • motorsykkelens kjøreegenskaper
  • kjøreteknikk
  • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
  • å vurdere egen førerkompetanse.

Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

  • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger
  • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger
  • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.